Vítejte!

Náš svět potřebuje bezpečný, levný, obnovitelný a snadno dostupný zdroj energie - to vše zároveň.

Měla by se jednat o malé, levné a přenosné zařízení. Je to sen? Není, ale řešení je třeba hledat mimo rámec současných znalostí.

ODVAHA VĚDĚT!

Odvažme se myslet mimo škatuli! To je naše logo. Náš web je věnován šířiení praktických informací o technickém řešení spojeném s obnovitelnými zdroji energie. Existuje mnoho podobných webových stránek, jsou však plné spekulací. Naším záměrem je zveřejnit funkční účinky a najít jejich možné ziskové průmyslové využití.

Snažíme se získat podporu veřejnosti, abychom natočili dokumentární filmy, objasňující zapomenuté principy. Mnoho podobných řešení se postupem času vytratilo.

Jména jako Orffyreus, Hans Coler, H. Moray, Tesla nebo Joseph Papp jsou jen zlomkem z dlouhé řady zapomenutých vynálezů, které zmizely ze dvou důvodů:

a) vynálezcovo paranoidní utajování, nedostatek odhalujících informací

b) byly daleko před úrovni akademických znalostí své doby.

Bod první: lidský faktor, je nejubožejší. Právě zde se snažíme, jednat jinak.

Tato webová stránka je určena především dvěma typům lidí: a) těm, kteří chtějí pomoci změnit Zemi k lepšímu zelenou iniciativou, ať už se jedná o ženu v domácnosti nebo zaneprázdněného manažera.b) vynálezcům ochotným sledovat, poslouchat a obohacovat další o znalosti, které sami získali.

Zaprvé chceme na tomto webu zveřejnit testy & výsledky ve vývoji řízené jaderné fůze. Prvním krokem je vytvoření několika dokumentárních filmů o tom, jak si postavit a zdokonalit takový nano-prachový fúzní reaktor, kde dochází ke zřejmé a přesvědčivé transmutaci uhlíku → na železo  (není to zas další “kachna” typu magnetický motor”, kterých je na internetu habaděj).

Bohužel jsme bez financování. Rádi bychom, vydali více informací, ale i tvorba filmu nás stojí peníze. Dokumenty, které jsme doposud byli schopni vytvořit, mají k dokonalosti daleko, jednoduše slouží našemu účelu. Natáčeli jsme je v nevytápěné laboratoři, v ledové zimě. Většina z dokumentů z úvodního kurzu je již připravena, ale dosud žádný z těch pokročilých. Musíme na jejich výrobu získat více finančních prostředků. Dosud jsme zveřejnili jen holou osnovu. Nicméně, i nejdelší cesta začíná prvním krokem.

A ten je zde:

PLÁN: Úvodní kurz pro začátečníky

1. Úvod (2 min)

2. Kuchyňská fúze (12 min) Jak je možno zahájit fúzi na bázi uhlíku? Hlavní důraz je kladen na jednoduchost procesu, neomylná metoda, dokazující proveditelnost nízkoenergetické transmutace.

Výsledky měření -> File1 a File2

3. Průvodce garážového vynálezce - plný pracovní cyklus a střídaý proud (13 min) Relativně nenákladné rozšíření shora uvedeného procesu nano-prachové fúze. Je tam pár nebezpečí (rozbití mikrovlnky), ale jinak je neškodná. Přebytečné teplo je měřitelné.

Poznámka III výstavba. EM rezonanční dutina je optimalizována pro zpětný odraz plazmatu. Mezní limit krabicového (schránkového) rezonátoru.

4. Zen aneb umění designu prachového fúzního reaktoru (asi 30 min) Elementární fyzika prachových fúzních reaktorů na bázi mikrovln

0:00 / 0:00

5. Stručný přehled (10 min) (je v plánu...) horká fúze - mission Impossible (velké mozky smýšlejí podobně - a to je problém) studená fúze - snad prašná fúze - spolehlivý pracant Jejich rozdílná technická realizace je dána jejich odlišnou fyzikální základnou.

0:00 / 0:00

Horká     Chladná       Prašná           

Fyzika jaderných zbraní Elektrolýza Meta-materiály. Krystalická mřízka plazmatu - asistovaná jaderná fúze... Nemá reálné krystaly, není to obvyklé plazma, ale kombinace jeho nejlepších vlastností

6. Podrobný přehled (60 min) (Je v plánu, ale vyžaduje další finanční prostředky. Maďarská verze je jen hrubý obrys.)

Páté a šesté skupenství hmoty (jaderná polévka) nukleonová polévka

7. Animace (12 min) 2.1 (je hotova pouze neúplná, krátká verze, je to velmi drahé a pomalé.)

8. Výzkumná publikace ve formátu PDF (cca 40 stran) ke stažení zde

Oscilace krystalického plazmatu: Hudba jaderné transmutace

Co kdyby byli Mozarta nutili vymyslet a vyrobit roh či dokonce housle? A kdyby si Bach musel postavit varhany před tím, než pro ně skládal hudbu? Mohli by Chopin a Liszt být dobrými konstruktéry klavíru a hráči zároveň? Pravděpodobně nikoli.

Přesto byli Tesla, Moray & Papp současně tvůrci jak nástrojů, tak procesů. Jejich pozoruhodné a vynikající výkony byly ve své době ignorovány a jejich skutky potrestány.

Jak je možné, že se jejich vynálezy staly “šípkovou Růženkou?” Jak to, že se nenašel nikdo, kdo by šel v jejich stopách? Jejich zločinem byl fakt, že předčili nejlepší mozky své doby.

Jak to, že neužitečná fyzika, jakou je teorie superstrun nebo neméně klamné kosmologické modely, se staly běžnými na denním pořádku, zatímco životně důležité myšlenky “funkční fúze” byly záměrně potlačeny a aktivně pronásledovány?

Protože “řádná fyzika" vyžaduje důkladné pochopení přírody a horlivou zvědavost prozkoumávat skutečnosti, které se zdají být v rozporu s běžně společensky přijímanými znalostmi.

Velké mozky zřejmě smýšlejí podobně - a to je problém. Pracovní řešení fúze je na míle daleko od současného běžného pojetí jaderné fyziky a částic vůbec. Ať se nám to líbí nebo ne, funguje to. Není to žádný demokratický proces, kde vládne většina. Experimentální pozorování je třeba uznat - ostatní je mimo hru. Tato myšlenka je obecně přijímána, ale stěží aplikována v praxi.

Nicméně, jádro problému tkví v modelovacích schopnostech a postojích dvou různých profesí. Fyzikové mají tendenci zredukovat jevy na co nejjednodušší - zatímco inženýři (vynálezci) musí sladit mnoho složitých procesů, i když do nich detailně nevidí. Jak jinak bychom dokázali zkrotit turbulenci?

Tento nový nano-svět - nová hranice - si žádá komplexní mnohostranné myšlení, které je tak dobře známé biologům, ale pro fyziky je zcela nové a šokující. Zde je kompromis nemožný. Člověk buď musí přijmout skutečnost, že nano-svět má jiné vlastnosti a pravidla, než má makro a mikro (jaderný) svět, nebo je odsouzen k selhání, jako je tomu nyní s “horkou” jadernou fúzí. Horká fúze je založena na přímočarých, jednoduchých krocích, je proto ideální pro hromadné ničení, a je ve své podstatě pro řízenou fúzi naprosto k ničemu.

Jaderným fyzikům snad nikdy nesvitne, že jejich zjednodušené myšlení vytváří neproniknutelnou bariéru v řešení problému řízené fúze. Smrtelné nebezpečí hrozí z nebezpečně hloupé myšlenky, že proces příslušící výbušné bombě je vhodný i pro klidný, řízený fúzní proces. Úspěšným, pyšným a politicky silným tvůrcům jaderných zbraní nikdy nedošlo, že proces horké fúze s deuteriem a tritiem funguje výhradně jako bomba.

Jiného myšlení je třeba k pokácení stromu a jiného k jeho zasazení - to znamená složité oproti jednoduchému. Tento myšlenkový rozdíl je jádrem problému. Netřeba dodávat, že oba se vzájemně vylučují. Tento obrovský rozdíl zřejmě dosud nikdo v oblasti vědy a techniky nezaznamenal. Tím se napáchaly nesmírné škody, protože války o zdroje jsou nákladné (1.a 2. světová válka, války v Iráku). Jsou zde obrovské příležitosti a možnosti značných zisků - ale svou cenu zaplatí i stávající zelený průmysl... Jsou zde ekonomické a sociální důsledky levného, obnovitelného, přenosného zdroje čišté energie, který je vždy k dispozici. To naprosto změní planetu Zemi - k lepšímu.

Sami jste nyní fúzní proces shlédli. Tento základní postup můžete zopakovat ve vlastní kuchyni. Svým vlastním očím věřit můžete - to bylo také účelem předváděcího videa. Posunout se však dále z “garážového” kutila-vynálezce na vyšší stupeň je něco jiného. Je třeba mnohem více úsilí ke zdokonalení a optimalizaci těchto procesů do pokročilejších, technicky užitečnějších forem. Za účelem dosažení tohoto cíle, potřebujeme vaši pomoc dvěma způsoby:

1.  Za prvé: podílejte se na šíření těchto informacíPotřebujeme finanční podporu k vylepšení procesu a zveřejnění výsledků v podobě dokumentů a nebo vědeckých zpráv, článků.

Vaše pomoc může být právě tou, která pomůže změnit způsob, jakým žijeme k lepšímu. . . Maďarská veřejná nadace Green Technology byla vytvořena aby tomuto procesu napomohla, a to, co vidíte, jsou některé z publikovaných výsledků. Kromě výzkumu řízené nano-prachové fúze a výzkumu jaderné syntézy, tato nadace podporuje ještě další podobné aktivity v oblasti čistých technologií.

PLÁN: pro designéry palivového cyklu & reaktorů

 Kurz pro pokročilé

1.  Souvislosti Probíhá zde několik procesů současně

1.1 prachové plazma; Plazmový urychlovač, DAW, iontová akustická rezonance

Plazmová EM vlnová interakce 1.2  Plazmová samoorganizace; stojaté vlny, Landau damping, zdvojnásobení / snížení frekvence napůl Nano-prachové funkce: odstínění náboje, Plasmon Polariton rezonance, krystalické plazma, Widom-Larsen proces Kombinace designu nano-prachového fúzního reaktoru s vlastnostmi kristalického plazmatu.

Akustická a emisní světelná diagnostika Prvky designu akustického rezonátoru. Vliv tlaku & tvaru & paliva Teslovy vlny & rotace vlny - single-wire technoloige (polarizační proudy) Jaderné modely. Sindely, Stubbs. Účinek na frekvenční spektrum - jaderné cesty k výrobě železa.

Těšíme se na vaši morální a finanční podporu, vaše rady a názory, které budou zveřejněny na našem Fóru. Co můžeme nabídnout na oplátku za vaši podporu? Mírový svět bez válek o zdroje a ukončení hladovění. Ekologicky přátelské a levné energie zastaví enormní plýtvání lidským potenciálem a zabrání ničení našeho domova, naší planety Země. V krátkodobém horizontu můžeme zveřejnit vaše jméno na konci dokumentárního filmu, nebo umístit logo vaší firmy na zařízení, které budeme natáčet.

Můžeme také nabídnout dvě čtvrtletní zprávy informující o postupu a navíc i vitality metr (viz www.egely.hu) za dary, jež přesáhnou 500 USD.

Nemůžeme soupeřit o nepřímou podporu daňových poplatníků ze státních dotací. Vaše vlády chrlí miliardy dolarů do bezedného rozpočtu výzkumu horké jaderné fúze. Váš malý příspěvek může začít směrovat vývoj od vědy ničící život k té, která život podpoří. Je to složitá volba?

DĚKUJI.

 

GEORGE EGELY, PH.D.

Bankovní údaje GREEN TECHNOLOGY PUBLIC FOUNDATIONS jsou následující:

MAGNET BANK ZRT., BUDAPEST, HUNGARY


SWIFT: HBWEHUHB


IBAN: HU91162002090006786700000000


ACCOUNT:16200209-00067867